Δευτέρα 19 Μαΐου 2014

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/5 : Η τέχνη του μετάλλου και η συμβολή της στο κοινωνικό μετασχηματισμό

Η Ομάδα Βιβλιοθήκης του κοινωνικού σωματείου Γρανάζι συζητάει για την τέχνη του μετάλλου και τη συμβολή του στον κοινωνικό μετασχηματισμό, την Τετάρτη 21/5 στο χώρο της στην οδό Βικέλα 35 (προέκταση 1821).