Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Ομάδα Anti – P.O.P.


H ομάδα Anti – P.O.P. ενταγμένη στο Σωματείο Αλληλεγγύης, «Γρανάζι», ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί σε διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής και έχει ως βασικό στόχο, την άμβλυνση και την, ει δυνατόν, κατάργηση, τουλάχιστον σε ότι αφορά στις σχέσεις και στις προσφερόμενες υπηρεσίες των μελών, με τους συμμέτοχους – εξυπηρετούμενους της, των καταπιεστικών σχέσεων / δεδομένων / αλληλεπιδράσεων, που παρατηρούνται στην διάδραση ανθρώπου με άνθρωπο, όπου, και σε όποιο επίπεδο της κοινοτικής και κοινωνικής ζωής  και αν αναφέρονται οι σχέσεις / δεδομένα / αλληλεπιδράσεις αυτές.
Η ομάδα αυτή, επιθυμεί να αναπτύξει δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού, στις καταπιεστικές σχέσεις, που έχουν πρακτικά κατοχυρωθεί και παρατηρούνται, σε διάφορα επίπεδα της κοινωνικής ζωής, με απώτερο στόχο την σταδιακή εξάλειψη και κατάργηση τους, παρέχοντας παράλληλα και αναλόγως διαθεσιμότητας, πολυποίκιλες, αμισθί, υπηρεσίες κοινωνικοπρονοιακού χαρακτήρα, εξειδικεύοντας και ανάλογα, δίνοντας προτεραιότητα, σε θέματα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, όπως:

Κατάχρησης τοξικών ουσιών (νομίμων & παρανόμων). Οι δράσεις αυτές θα καλύπτουν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πρόληψη (Ά βαθμια: πριν την χρήση, ΄Β βάθμια: κατά την διάρκεια της χρήσης / “harm reduction”) με πραγματοποίηση εκδηλώσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και, σε περιπτώσεις που χρειάζεται, θα υπάρχει κατάλληλη διασύνδεση με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, που θα  μπορέσουν να παράσχουν, με την σύμφωνη θέληση και γνώμη του εξυπηρετούμενου, υπηρεσίες τριτοβάθμιας πρόληψης (αποτοξίνωση, ψυχολογική στήριξη, επανένταξη).
Θεμάτων ισότητας: Οι δράσεις στοχεύουν στην επισήμανση και στηλίτευση πρακτικών θεμελιωμένων ακόμη και σήμερα στη τοπική κοινωνία, αναφορικά με τις σχέσεις των 2 φύλων (π.χ. κακοποίηση, παρενόχληση κ.λ.π.). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί, πως για να υπάρχει καλύτερη κάλυψη των θεμάτων αυτών, θα επιδιωχθεί διασύνδεση και συνεργασία με το ΚΕΘΙ Ηρακλείου και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό.

Πλαισίωσης – Ενδυνάμωσης (strengthening) οικογένειας και Εκπαίδευσης & Διαπαιδαγώγησης ενηλίκων, παιδιών και εφήβων. Το κομμάτι αυτό αναλαμβάνει ειδικός με επαγγελματική κατάρτιση και πολύχρονη εμπειρία σε δομές παιδικής προστασίας και πλαισίωσης Οικογενειών, ο οποίος λόγω κατάρτισης εξασφαλίζει την τήρηση του απορρήτου στις εξατομικευμένες υπηρεσίες. Στο κομμάτι αυτό, προγραμματίζεται να οργανωθεί, εφ’ όσον αυτό εκτιμηθεί ότι χρειάζεται, Σχολή Γονέων, παρέχοντας επιπρόσθετα και εφ’ όσον ζητηθεί, εξατομικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, θεμελίωσης ενός πλαισίου ενίσχυσης παιδιών, εφήβων & οικογενειών. Επιπρόσθετα θα επιχειρηθεί να οργανωθεί με εθελοντές – καθηγητές / μέλη της ομάδας μας, τμήμα σχολικής ενίσχυσης. Στο κομμάτι της οργάνωσης εξωσχολικών δραστηριοτήτων προγραμματίζεται η δημιουργία οργανωμένου πλαισίου δημιουργικής απασχόλησης (με εθελοντές – μέλη) για παιδιά μέχρι Τετάρτη Δημοτικού (έως και 8 ετών).

Υποδοχής & Ενσωμάτωσης στην ελληνική κοινοτική ζωή, μεταναστών και πληθυσμών ROM: η δράση αυτή θα περικλείει εκπροσώπηση περιστατικών σε διάφορους φορείς (π.χ. ενσωμάτωση στην εκπαίδευση, απεύθυνση & διασύνδεση με φορείς και δίκτυα), εκμάθηση κοινωνικών και παιδαγωγικών δεξιοτήτων (π.χ. διασύνδεση με πρόγραμμα «Οδυσσέας»), κατοχύρωση όποιων δικαιωμάτων εξασφαλίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις και την εθνική κρατική πολιτική (εκπροσώπηση στην υπηρεσία αλλοδαπών & μετανάστευσης, διασύνδεση με ΥΠΕΣΣΔΑ όπου χρειάζεται κ.λ.π.), προστασία από περιπτώσεις παραμέλησης και κακοποίησης ανηλίκων (διασύνδεση με διωκτικές υπηρεσίες και παραπομπή σε προνοιακές υπηρεσίες και φορείς που δραστηριοποιούνται στην παιδική προστασία). Τέλος, για την θεματική αυτή, θα επιχειρηθεί η οργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης ανοχής στις πληθυσμιακές αυτές ομάδες, του γηγενούς κοινού, που ως γνωστόν, έχει εκμεταλλευθεί, με τρόπο απάνθρωπο, τις συγκεκριμένες ομάδες, για μεγάλη χρονική περίοδο, χωρίς να φροντίσει να τους ενσωματώσει, αφού, ως φαίνεται, δεν ήταν ποτέ στόχος, ούτε της επίσημης πολιτικής ηγεσίας, ούτε των ίδιων των ψηφοφόρων τους.


Με άξονες δράσης, τις παραπάνω γενικές θεματικές, θα προσπαθήσουμε να φέρουμε στον χώρο αυτό προσωποποιημένες κοινωνικοπρονοιακές υπηρεσίες, χωρίς τους δεσμευτικούς περιορισμούς (χρονοχρέωση – οριοθέτηση έναντι του ειδικού, περιορισμένης χρονικής διάρκειας παρεμβάσεις, dress code κ.ο.κ.), που καταπιέζουν εν τέλει άτομα, ομάδες, προθέσεις και αυτές καθαυτές τις παρεμβάσεις πλαισίωσης και ενίσχυσης ατόμων, ομάδων, οικογένειας και κοινότητας.
Για τους λόγους αυτούς ζητούμε από την διαχειριστική συνέλευση του «Γρανάζι» σε σταθερή βάση, την παραχώρηση του χώρου τις ημέρες: Τρίτη & Πέμπτη 16:00 – 18:00 (για εξατομικευμένες υπηρεσίες ενίσχυσης, διασύνδεσης, συμβουλευτικής) και Τετάρτη 12:00 – 14:00 (ώρες ενημέρωσης κοινού, διασύνδεσης, πληροφόρησης, πληθυσμών ατόμων και ομάδων). Επιπρόσθετα θα ζητείται ο χώρος, όταν διοργανώνονται εκδηλώσεις στην διαχειριστική συνέλευση της Παρασκευής.


Με Εκτίμηση,
Τα μέλη της Anti – P.O.P.

E-mail: antiPOPatgranazi@gmail.com
Τηλ. Επικοινωνίας: 6945955157

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου